CM Freight & Shipping

Förvaring och tullager

Förvaring och tullager - Säkerhet och flexibilitet för ditt gods

Hos CM Freight & Shipping förstår vi vikten av att ha tillgång till pålitliga lagerlokaler för att förvara ditt gods på ett säkert och effektivt sätt. 

Oavsett om du behöver temporär lagring under korta perioder eller långtidsförvaring under mer långvariga projekt, kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för dina behov.

Våra lagerlokaler är utformade för att möta de högsta säkerhetsstandarderna. Vi har avancerade säkerhetssystem, övervakning dygnet runt och strikta åtkomstkontroller för att säkerställa att ditt gods är skyddat mot stöld, skador eller obehörig åtkomst. Vi tar säkerheten på största allvar och ser till att våra lagerlokaler uppfyller de strängaste kraven.

Begär en offert eller ställ en fråga

En komplett lösning för import och export

Som en del av vårt erbjudande inom förvaring och tullager kan vi även tillhandahålla tullager för hantering av import och export av gods. Våra tullager är certifierade och följer alla nödvändiga regler och föreskrifter för att säkerställa att ditt gods hanteras på ett korrekt sätt i enlighet med tullbestämmelserna.

Vi har kvalificerad personal som är väl insatt i tullförfaranden och kan hjälpa dig med allt från tulldeklarationer till hantering av tullavgifter och dokumentation. Med vår tullagerlösning kan du vara säker på att dina import- och exportaktiviteter genomförs på ett smidigt och lagligt sätt.

Vi har erfarenheten och den rätta kompetensen

För att erbjuda våra kunder bästa möjliga service, tänker vi på CM Freight & Shipping lite extra på dessa aspekter:

  • Kompetent personal: Med en bred kompetens och välutbildad personal har vi den kunskap som krävs om relevanta tullregler och förvaringsmetoder. Med detta kan vi säkert hantera eventuella komplexa situationer som kan uppstå.
  • Säkerhetsåtgärder: För att minimera riskerna för stöld eller förlust, prioriterar vi alltid säkerheten för våra kunders varor. Detta genom att använda lämpliga säkerhetsåtgärder såsom övervakningssystem, låsbara förvaringsutrymmen och regelbundna kontroller.
  • Effektiv lagerhantering: Genom implementering av effektiva lagerstyrningsmetoder, optimerar vi förvaringsutrymmet och underlättar för en snabb och effektiv hantering av varor.
  • Anpassade lösningar: Vi erbjuder anpassade lösningar för våra kunders specifika behov och krav och är alltid beredda för hantering av olika typer av varor, till exempel känsliga varor – som kräver speciella förvaringsförhållanden eller dokumentation.
  • Dokumenthantering: Vi hanterar all dokumentation mycket noggrant och korrekt och ser till att nödvändiga dokument, inklusive tulldeklarationer, fakturor och transportdokument är i ordning och att de lämnas in i tid för att undvika förseningar eller problem i tullprocessen.
  • Tydlig kommunikation: Vi säkerställer en tydlig och öppen kommunikation med våra kunder och informerar dem om processer, tullregler och eventuella krav på dokumentation som är relevanta för deras varor. Vi är även noggranna med att uppdatera våra kunder om varornas status och eventuella förändringar som kan påverka.
  • Kundservice: Vi erbjuder en god kundservice som är tillgänglig för att svar på frågor och ge stöd till våra kunder. Vi arbetar även proaktivt och agerar snabbt om några problem eller frågor uppstår.

     

  • Kontinuerlig utbildning och uppdateringar: Vårt team är alltid uppdaterade om de senaste förändringarna inom tull- och förvaringsområdet. Vi genomgår också kontinuerliga utbildningar och workshops som ständigt förbättrar vår kunskap om att följa den bästa praxis inom branschen. 

CM Freight & Shipping - Din pålitliga partner för förvaring och tullager

När det gäller förvaring och tullager är CM Freight & Shipping det självklara valet! Vi är specialister inom branschen och har en bevisad track record av att leverera pålitliga och skräddarsydda lösningar för våra kunder. Vårt engagerade team strävar alltid efter att överträffa förväntningarna och se till att du får den bästa möjliga servicen.

 

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få skräddarsydda lösningar som passar din verksamhet. Vi ser fram emot att bli din nya partner för förvaring och tullager och hjälpa dig att hantera ditt gods på bästa sätt.

CM Freight & Shipping är ett företag med djupa rötter inom frakt- och logistiksektorn. Vi erbjuder en mängd olika tjänster, inklusive frakt, import/export, logistik, lagring och tullklarering. Med över 30 års erfarenhet inom sjöfartens hantering kan vi skapa kostnads- och tidseffektiva lösningar som sträcker sig över hela världen.

 

Vårt huvudkontor och våra lageranläggningar är strategiskt belägna i Helsingborg, Sverige, och är optimalt placerade vid de internationella sjövägarna som binder samman hela Europa. Detta ger oss en unik position för att effektivt hantera allt från kortvarig till långvarig förvaring av varor.

 

Vi är stolta över att kunna erbjuda skräddarsydda transportlösningar som är skräddarsydda för att möta alla typer av fraktbehov. Våra kapaciteter sträcker sig från luft-, sjö- och lastbilstransporter till snabba expressleveranser och pålitliga reguljära godstransporter. Oavsett om du behöver skicka dokument, personbilar eller andra typer av last, har vi de nödvändiga resurserna och den erfarenhet som krävs för att uppfylla dina specifika krav.

 

Vi erbjuder snabba och pålitliga expressfrakter inom Europa och Storbritannien tack vare vårt starka nätverk av fordon i Skandinavien och över 100 samarbetspartners över hela världen. Detta gör oss till en partner att räkna med när det gäller att möta dina fraktbehov. Dessutom erbjuder vi globala fraktlösningar till och från olika kontinenter, inklusive Afrika, Asien, Mellanöstern, Indien och USA, med användning av både luft- och sjöfrakt.

Scroll to Top